Servidor: biodiver.bio.ub.es
 
 

Banc de dades de Biodiversitat

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html

Natura Digital

http://biodiver.bio.ub.es/naturdigit

ORCA

http://biodiver.bio.ub.es/orca/


web assignatura de Cormòfits

http://biodiver.bio.ub.es/Cormofits/home.htm

VegAna (Vegetation edition and Analysis Tools )

http://biodiver.bio.ub.es/vegana/


SIVIM http://www.sivim.info

SIBA

http://www.siba.ad

SIBA

Webmaster: X. Font
xfont@ub.edu