Mapes de distribució:
Aconitum anthora L.


Nombre de citacions: 2