Mapes de distribució:
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.


Nombre de citacions: 2