Mapes de distribució:
Aethusa cynapium L.


Nombre de citacions: 2