Mapes de distribució:
Agrostis alpina subsp. alpina


Nombre de citacions: 2