Mapes de distribució:
Anthyllis vulneraria (Sagorski) W. Becker subsp. gandogeri


Nombre de citacions: 2