Mapes de distribució:
Arabis nova Vill.


Nombre de citacions: 2