Mapes de distribució:
Brassica nigra (L.) Koch in Roehl


Nombre de citacions: 2