Mapes de distribució:
Brassica oleracea L.


Nombre de citacions: 2