Mapes de distribució:
Brassica oleracea subsp. oleracea


Nombre de citacions: 2