Mapes de distribució:
Brassica oleracea (Gay) Bonnier et Layens subsp. robertiana


Nombre de citacions: 2