Mapes de distribució:
Brassica rapa L.


Nombre de citacions: 2