Mapes de distribució:
Brassica rapa (DC.) Metzger subsp. oleifera


Nombre de citacions: 2