Mapes de distribució:
Bromus tectorum L.


Nombre de citacions: 2