Mapes de distribució:
Bufonia perennis Pourr.


Nombre de citacions: 2