Mapes de distribució:
Bufonia tuberculata Loscos


Nombre de citacions: 2