Mapes de distribució:
Cardamine pratensis L.


Nombre de citacions: 2