Mapes de distribució:
Cerastium alpinum * subsp. alpinum


Nombre de citacions: 2