Mapes de distribució:
Cerastium cerastoides (L.) Britton


Nombre de citacions: 2