Mapes de distribució:
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel.


Nombre de citacions: 2