Mapes de distribució:
Chaenorhinum origanifolium (O. Bolòs et Vigo) Laínz subsp. cadevallii


Nombre de citacions: 2