Mapes de distribució:
Chaenorhinum origanifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja subsp. crassifolium


Nombre de citacions: 2