Mapes de distribució:
Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium


Nombre de citacions: 2