Mapes de distribució:
Chamaecytisus supinus subsp. supinus


Nombre de citacions: 2