Mapes de distribució:
Cichorium endivia subsp. endivia


Nombre de citacions: 2