Mapes de distribució:
Cneorum tricoccon L.


Nombre de citacions: 2