Mapes de distribució:
Conium maculatum L.


Nombre de citacions: 2