Mapes de distribució:
Daphne cneorum L.


Nombre de citacions: 2