Mapes de distribució:
Daphne laureola L.


Nombre de citacions: 2