Mapes de distribució:
Daphne laureola subsp. laureola


Nombre de citacions: 2