Mapes de distribució:
Daphne mezereum L.


Nombre de citacions: 2