Mapes de distribució:
Ephedra distachya subsp. distachya


Nombre de citacions: 2