Mapes de distribució:
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis


Nombre de citacions: 2