Mapes de distribució:
Erica scoparia * subsp. scoparia


Nombre de citacions: 2