Mapes de distribució:
Erica scoparia subsp. scoparia


Nombre de citacions: 2