Mapes de distribució:
Erica tetralix L.


Nombre de citacions: 2