Mapes de distribució:
Gentiana campestris subsp. campestris


Nombre de citacions: 2