Mapes de distribució:
Iberis ciliata subsp. ciliata


Nombre de citacions: 2