Mapes de distribució:
Iberis saxatilis subsp. saxatilis


Nombre de citacions: 2