Mapes de distribució:
Iberis sempervirens L.


Nombre de citacions: 2