Mapes de distribució:
Iberis spathulata DC. in Lam. et DC.


Nombre de citacions: 2