Mapes de distribució:
Iris foetidissima L.


Nombre de citacions: 2