Mapes de distribuciˇ:
Iris lutescens (Bertol.) O. Bol˛s et Vigo subsp. chamaeiris


Nombre de citacions: 2