Mapes de distribució:
Iris pseudacorus L.


Nombre de citacions: 2