Mapes de distribució:
Juniperus oxycedrus (Sibth. et Sm.) Ball subsp. macrocarpa


Nombre de citacions: 2