Mapes de distribució:
Kernera saxatilis subsp. saxatilis


Nombre de citacions: 2