Mapes de distribució:
Kochia scoparia (L.) Schrad.


Nombre de citacions: 2