Mapes de distribució:
Kochia scoparia (Turcz. ex Moq.) Aellen subsp. densiflora


Nombre de citacions: 2