Mapes de distribució:
Mespilus germanica L.


Nombre de citacions: 2