Mapes de distribució:
Minuartia hamata (Hausskn. et Bornm.) Mattf.


Nombre de citacions: 2