Mapes de distribució:
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus


Nombre de citacions: 2